โอเด้ง  ด้วย น้ำซุปเข้มข้น 3 เท่า
ส่วนผสมและเครื่องปรุง

- เครื่องโอเด้งตามใจชอบ (ไข่,หัวไชเท้า,จิกุวะ,หัวบุก เป็นต้น)
- น้ำซุปเข้มข้น 3 เท่า ตรายามาโมริ   (อัตราส่วนน้ำซุปเข้มข้น 3 เท่า กับน้ำ 1:2)
วิธีทำ

1. เตรียมเครื่องโอเด้งเอาไว้ตามใจชอบ นำหม้อที่มีส่วนผสมของน้ำและซุปเข้มข้น 3 เท่า
    ตรายามาโมริตั้งไฟให้เดือด
2. นำเครื่องโอเด้งที่เตรียมไว้ ใส่ลงใน ภาชนะที่เตรียมไว้ ตามข้อ 1
3. ต้มจนเครื่องโอเด้งที่เตรียมไว้สุก เป็นอันเสร็จ

ข้อแนะนำ

เครื่องโอเด้งนอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็สามารถหาอย่างอื่นที่สามารถหาได้ง่ายในบ้านเราเช่น
ลูกชิ้น ต่างๆ มาใส่ทดแทนได้เช่นกัน ส่วนโอเด้งที่เหลือ สามารถนำมาหั่นเล็กๆ แล้วตีไข่ใส่
ลงไปต้ม ก็สามารถอร่อยได้อีกแบบ